loader image

Osmislite svoju novu kuću koja vam štedi novac

Ulaskom u 2020. godinu došlo je do značajnih promjena i novih pravila u segmentu gradnje privatnih kuća i stambenih zgrada. Osim rekonstrukcija već postojećih zgrada, od 31. prosinca 2019. godine svi novi objekti moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB.

nZEB ili Zgrada gotovo nulte energije je zgrada koja koristi vrlo malu količinu energije čiji većinski dio nastaje iz obnovljivih izvora poput sunca, vode i zraka. Za postizanje nZEB standarda potrebno je ispuniti određene zahtjeve dane u Tehničkom propisu ovisno o vrsti (namjeni) zgrade, lokaciji te faktoru oblika zgrade.

Glavni cilj ovog projekta je smanjenje emisije CO2 u zraku, smanjenje potrošnje energije, a time i troškova te očuvanja prirodnih resursa upotrebom obnovljivih izvora energije. Kuće i stambene zgrade odgovorne su za otprilike 40% ukupne potrošnje energije u Europskoj uniji.

Da bi zgrada ili kuća imala visoka energetska svojstva, poželjno ju je projektirati na način da se koriste učinkoviti tehnički sustavi poput onih namijenjenih za grijanje, hlađenje, pripremu potrošne tople vode (PTV), ventilaciju, klimatizaciju, rasvjetu i sustav automatizacije, kako bi njezina potreba za energijom bila što manja. Arhitektonsko-građevinske karakteristike zgrade koje utječu na potrebnu energiju za grijanje i hlađenje su:

  • kvaliteta ovojnice zgrade, koja se odnosi na debljine toplinske izolacije, vrstu ostakljenja i okvira prozora te brtvljenje;
  • oblik zgrade ili kompaktnost (faktor oblika f0), koji je važan jer zgrade kompaktne dispozicije imaju manju manju površinu kroz koju se gubi toplina;
  • orijentacija otvora prema stranama svijeta, koja pridonosi većoj iskoristivosti pasivnih solarnih dobitaka;
  • zaštita od sunca koja je neophodna je kako bi se u prostoru spriječilo pregrijavanje ili kako bi se potrebna energija za hlađenje održala unutar dopuštenih granica.

Toplina u kući ili zgradi se gubi provjetravanjem odnosno izlaskom toplog i ulaskom hladnog zraka u prostor. Ti toplinski gubici nazivaju se ventilacijski gubici. Osim prirodne ventilacije (otvaranje prozora) imamo i mehaničku ventilaciju koja se najčešće koristi tijekom hladnih zimskih i najtoplijih ljetnih dana.

Zgrade gotovo nulte energije potrebno je projektirati s povoljnim faktorom oblika i u skladu s bioklimatskim uvjetima, primijeniti optimalne materijale, elemente i toplinsku izolaciju te projektirati detalje s minimalnim toplinskim mostovima. Kako bi se osigurala niska zrakopropusnost potrebno je pronaći primjerena rješenja za kontrolu ventilacije, što više koristiti prirodno svjetlo, prema potrebi predvidjeti mehaničku ventilaciju s rekuperacijom, predvidjeti dostupne i izvedive termotehničke sustave visoke učinkovitosti ili s visokim udjelom obnovljivih izvora energije.

Kvalitetno energetsko rješenje je moguće postići u dva smjera

  1. ugradnjom učinkovitih termotehničkih sustava, za čije pokretanje koristimo obnovljivi energent – kuća sa učinkovitim korištenjem energije za grijanje i hlađenje.

2. izuzetno kvalitetnom izolacijom kako bi spustili energetske potrebe na minimum – pasivna kuća bez aktivnih sustava grijanja.

Kako bismo postigli navedene ciljeve u projektiranju zgrada gotovo nulte energije, a da pritom ne ograničavamo slobodu arhitektonskog oblikovanja te da zadržimo investiciju u razumnim granicama, potrebna je koordinacija svih struka čija projektna rješenja utječu na realizaciju zgrade (projektanata arhitekture, fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija). Koordinirani integralni pristup potreban je od idejnoga rješenja i energetskoga koncepta do rješenja izvedbenih detalja i kontrole izvedbe.

Kvalitetno optimiran energetski koncept omogućava nisku potrošnju energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora uz što nižu cijenu investicije te rezultira troškovno optimalnim rješenjem koje zadovoljava nZEB standard.