loader image

Tipologija

Poslovna zgrada

Lokacija

Grad Zagreb

Površina čestice

2947 m2

Bruto površina zgrade

1584 m2

Godina

2017

Status

U projektiranju

Opis projekta

Poslovna zgrada je tlocrtno formirana u obliku slova L kako bi se prilagodila obliku parcele i zahtjevima projektog programa. Građevina ima dvije etaže – u prizemlju su smješteni laboratorijski prostori dok se na katu nalaze uredski prostori. S ulične strane građevine je predviđen pješački ulaz u uredski dio, dok je s dvorišne stane predviđen parking i dostava za potrebe laboratorija.