loader image

Naziv

Obiteljska kuća M

Tipologija

Obiteljska kuća

Lokacija

Dubrovačko-neretvanska županija

Površina čestice

1699 m2

Bruto površina zgrade

284 m2

Godina

2017

Status

U projektiranju

Opis projekta

Projektiranje kuće za odmor u Dubrovačkom primorju obilježila je parcela koja se nalazi na velikoj strmini uz sam rub građevinskog područja. To  predstavlja izazov za smještaj svih sadržaja potrebnih za turističku namjenu kuće poput  vanjskog bazena, teretane, saune, smještajne jedinice i terase te natkrivenog prostora.

Objekt je smješten paralelno sa slojnicama terena u redoslijedu dolaska i korištenja počevši od parkinga, glavnog objekta, terase te na kraju otvorenog bazena kao najdubljeg dijela parcele. Bazen se nalazi na nešto višoj i izoliranoj poziciji i od njega se pruža prekrasan pogled prema moru.

Kuća je oblikovana u tradicionalnom stilu pri čemu se posebno ističu zidovi od kamena i pokrov od kupe kanalice.