loader image

Naziv

Obiteljska kuća Z

Tipologija

Obiteljska kuća

Lokacija

Zadarska županija

Površina čestice

501 m2

Bruto površina zgrade

311 m2

Godina

2015

Status

Izgrađeno

Opis projekta

Kuća s jednom stambenom jedinicom i dva apartmana u Zadru. Projektni zadatak je bio osmisliti smještaj dvije apartmanske jedinice za turistički najam unutar istog objekta. Izazov je bio projektiranje odvojenih ulaza te vizualna  izolacija prostora za turiste i domaćine.

Koncept je tlocrtna podjela na dvoetažni stambeni dio te bočno postavljene dvije apartmanske jedinice smještene jedna povrh druge sa zasebnim ulazom i stubišnim krakom.

Na taj način  odvojene su funkcije prostora, a korisnici mogu uživati u privatnosti za vrijeme boravka na terasama.