loader image

Otkako se pojavio u svijetu arhitekture BIM polako, ali sigurno potiskuje tradicionalni proces projektiranja koji se zasniva na 2D tehničkim nacrtima. BIM seže dalje i od 3D-a, nadograđujući tri primarne prostorne dimenzije (duljina, širina, visina) s vremenom kao četvrtom dimenzijom (4D) i cijenom kao petom dimenzijom (5D) te ga s pravom možemo smatrati suvremenim smjerom rada na graditeljskom projektu.

Što je BIM?

Kratica ima nekoliko značenja – Building Information Model; Building Information Modeling; Building Information Management što bi se moglo prevesti kao „informacijski model građevine“ ili „upravljanje informacijama o građevini“. BIM pristup se, stoga, može promatrati kao tehnologija i kao metodologija. Kao tehnologija BIM je digitalna prezentacija fizičkih i funkcionalnih karakteristika građevine, dok kao metodologija omogućuje suradnju različitih sudionika u različitim fazama životnog vijeka građevine – od projektiranja i građenja do puštanja u pogon te cjeloživotnog upravljanja i održavanja.

Zašto je BIM važan?

BIM model je stvoren od strane projektnog tima (arhitekti, građevinari, projektanti instalacija i drugi projektanti). U tom procesu, svaki od profesionalaca dodaje informacije specifične za pojedinu struku (procese) u jedinstveni BIM model. Time se postiže:

  • Bolje planiranje i upravljanje projektom: BIM omogućava temeljitiju analizu i simulaciju različitih aspekata projekta, uključujući trodimenzionalni prikaz, virtualnu šetnju, analizu energetske učinkovitosti itd. To pomaže timu projektanata, inženjera i izvođača da bolje razumiju projekt, identificiraju potencijalne probleme i poboljšaju planiranje prije nego što započne izgradnja.
  • Predviđanje eventualnih pogrešaka: BIM omogućava bolju koordinaciju između različitih disciplina i pomaže u identifikaciji potencijalnih problema ili nedostataka prije nego što se izgradnja započne.. Ovo može rezultirati smanjenjem promjena i preinaka tijekom izgradnje, što smanjuje troškove i vrijeme potrebno za završetak projekta. Kroz simulacije, analize i provjere, BIM može doprinijeti izgradnji kvalitetnijih objekata s manje nedostataka.
  • Bolja razmjena informacija: BIM omogućava timsko radno okruženje u kojem se svi sudionici projekta mogu zajednički raditi na jednom digitalnom modelu. To olakšava razmjenu informacija, komunikaciju i suradnju između arhitekata, inženjera, izvođača, vlasnika objekta i ostalih sudionika.
  • Učinkovito upravljanje objektom tijekom životnog ciklusa: BIM model može se koristiti i nakon izgradnje objekta za upravljanje njegovim održavanjem, popravcima, nadogradnjama i preinakama. Detaljni podaci u BIM modelu omogućavaju vlasnicima objekata da bolje razumiju njihove sustave i komponente te donose informirane odluke o održavanju i upravljanju.
  • Održivost: BIM može pružiti informacije o energetskoj učinkovitosti, materijalima, otpadu, održivim praksama itd. To omogućava projektantima da bolje razumiju utjecaj projekta na okoliš i da optimiziraju dizajn

Kako naš ured koristi BIM?

U Interstudiu je BIM ključan alat koji svakodnevno koristimo. On nam omogućuje preciznije i efikasnije kreiranje naših projekata stvaranjem trodimenzionalnih modela odnosno preciznih i razumljivih prikaza kako bi projekt trebao izgledati u stvarnosti. Kroz BIM, možemo simulirati različite aspekte projekta, poput utjecaja na okoliš, troškova i vremenskih okvira, što nam omogućuje da donosimo informirane odluke i optimiziramo naš dizajn. Ovim pristupom mogućnost ljudske pogreške svodimo na minimum. Isto tako, BIM nam pomaže da klijentima bolje prezentiramo svoje ideje tako što im možemo pokazati jasnu i točnu vizualizaciju objekta te rečenicama poput „zamislite da se to sada nalazi ovdje…“ u našem poslovanju nema mjesta. To sve rezultira transparentnijim i uspješnijim suradnjama bez nepredviđenih troškova.

Za kraj…

BIM je revolucionaran pristup u arhitekturi koji donosi brojne prednosti za sve sudionike projekta. Kroz ovu seriju blogova, dalje ćemo istražiti različite aspekte BIM-a, uključujući njegovu ulogu u održivosti, utjecaj na naše klijente i njegovu budućnost u arhitekturi. Cilj nam je pokazati kako BIM, kao digitalna inovacija, transformira način na koji projektiramo i gradimo zgrade.

Naše korištenje BIM-a nije samo tehnološka nužnost, već svjestan izbor da našim klijentima pružimo najbolju moguću uslugu. On nam omogućuje dizajniranje ne samo estetski privlačnih zgrada, već i održivih i efikasnih objekata koji su u skladu s potrebama naših klijenata.

U sljedećim objavama detaljnije ćemo se pozabaviti različitim aspektima BIM-a, uključujući naše uspješne slučajeve u kojima smo ga koristili, prednosti BIM modeliranja za održivost, usluge pripreme projekata koje nudimo i još mnogo toga.

Pratite nas kako biste ostali informirani o najnovijim trendovima u arhitekturi i saznali više o tome kako koristimo BIM da bismo unaprijedili projektiranje zgrada ili kuća. Bilo da ste investitor, arhitekt ili već imate postojeći objekt koji zahtjeva održavanje ovdje ćete pronaći sve relevantne informacije o tome kako vam BIM može olakšati život i uštedjeti novac.   

Dobrodošli u svijet BIM-a!

Foto: Pinterest